Wanneer bij het overlijden van je dierbare een vermoeden is van een strafbaar feit, dan kan het lichaam van je dierbare in beslag worden genomen door de officier van justitie om een gerechtelijke sectie op te leggen. Hiervoor hebben ze geen toestemming nodig van de familie. Natuurlijk zullen ze de familie wel inlichten over het feit dat er een gerechtelijke sectie plaatsvindt. Met een gerechtelijke sectie is het de bedoeling de doodsoorzaak te achterhalen, zodat ze een opsporingsonderzoek kunnen gaan doen. Maar het kan ook zijn dat ze eventueel ander bewijs op of aan het lichaam verzamelen. Zonder uitzondering wordt deze gerechtelijke sectie verricht door een gespecialiseerde patholoog; een forensisch patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut.